Powrót

Rehabilitacja dzieci


Nasz specjalista w dziedzinie rehabilitacji dzieci prowadzi terapię dzieci metodą NDT-BOBATH.

 

Rodzaj terapii, jak również cały plan terapeutyczny ustalany jest indywidualnie dla każdego dziecka. Staramy się to przeprowadzać zawsze we współpracy z Rodzicami, aby byli świadomi specyfiki problemów swojego dziecka, a tym samym wiedzieli, jak należy wspomagać pociechę w życiu codziennym. Zachęcamy też zawsze do czynnego udziału w terapii rodziców, co pozwala na głębsze zrozumienie nieprawidłowości występujących u dziecka oraz dobór ćwiczeń możliwych do wdrożenia w warunkach domowych.

 

Metoda NDT-Bobath została stworzona przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela – neurologa. Metodę rozwijano i modyfikowano równocześnie ze zdobywanymi doświadczeniami praktycznymi i osiągnięciami wiedzy medycznej, głównie z zakresu neurofizjologii oraz obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego dzieci. Metodę rozwinięto o w leczenie neurorozwojowe (Neurodevelopmental Treatment – NDT), szczególnie przydatne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci najmłodszych.

 

Metoda NDT-Bobath jest stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane, a stosowana jest przede wszystkim u dzieci z:

-skoliozami

-wadami stóp

-kreczem szyi

-asymetrią ułożeniową

-chorobami genetycznymi

-opóźnieniem psychomotorycznym

-wcześniactwem

-zaburzeniami napięcia mięśniowego

-mózgowym porażeniem dziecięcym

 

Założenia Metody

 

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

 

  • wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów
  • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała,
  • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

 

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

 

Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.

 

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują zalecenia terapeuty w warunkach domowych

 

Na czym polegają ćwiczenia metodą NDT-Bobath?

 

Usprawnianie metodą NDT-Bobath ma z założenia charakter kompleksowy, czyli każde ćwiczenie ma przeciwdziałać wszystkim obecnym nieprawidłowościom, a nie stymulować wybrany narząd. Każde ćwiczenie służy celowi nadrzędnemu, tj. osiągnąć ruch jak najlepszej jakości. Drogą do tego jest rozwijanie kontroli głowy, tułowia i miednicy oraz aktywne utrzymywanie środka ciężkości. Dobierając ćwiczenia terapeuta uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.

 

Zapraszam do współpracy. Zajęcia prowadzi:

 

Marta Fełeńczak
magister fizjoterapii, certyfikowany fizjoterapeuta NDT-Bobath

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyłam jako pracownik fizjoterapii w przychodni, oraz terapeuta w Regionalnym Centrum Zdrowia (Szpital w Lubinie przy ul. Bema).  Pracę z dziećmi rozpoczęłam od 2007r. Zrealizowałam studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna  na wydziale Wychowania Fizycznego w AWF Poznań. Jestem również międzynarodową dyplomowaną terapeutką NDT-Bobath. 

 

W mojej pracy staram się zawsze stawiać realne cele, a to, że dzieci potrafią często pozytywnie zaskakiwać postępami, traktuję jako fenomen potencjału ich możliwości Dbam o to, aby współpracować nie tylko z dzieckiem, ale również z jego rodziną, co ma ogromne znaczenie dla kompleksowej terapii.

 (więcej na : www.felenczak.info)

 

Rejestracja: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 18:00

 

  • Lubin, ul. Słoneczna 1

Rejestracja telefoniczna 76 84 10 247, 691 619 083

 

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter
Aktualności Nasi specjaliści Nasi partnerzy