Powrót

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA - KOMERCYJNA

 

piktogram lekarz  

mgr Agata Baranowicz

Specjalista diagnozy psychologicznej, psycholog, psycholog transportu, pedagog, trener, coach 

 

Miejsce pracy:
NZOZ OMP Lubin, ul. Słoneczna 1, tel. 76 84 10 256

Przyjmuje:

środa w godz. 16:00-20:00

Rejestracja od poniedziałku do piatku w godzinach od 08:00 do 18:00

 

 

Poradnia udziela porad komercyjnie (odpłatnie).

 

Zakres proponowanych usług psychologicznych obejmuje następujące obszary:

 

->    diagnozę psychologiczną dzieci, młodzieży, dorosłych

->    konsultacje psychologiczne

->    terapię psychologiczną

->    diagnoza deficytów funkcji poznawczych osób starszych

->    psychoedukację

->    doradztwo personalne i zawodowe

->    interwencję kryzysową

->    diagnoza deficytów funkcji poznawczych osób starszych

->    szkolenia, warsztaty, treningi dla firm i osób prywatnych

 

Zapraszamy do poradni w szczególności osoby:

 

->    przeżywające kryzys życiowy,

->    przeżywające przewlekły stres,

->    doświadczające lęku,

->    przeżywające żałobę,

->    z dolegliwościami o charakterze psychosomatycznym (w których podłoże medyczne        zostało wykluczone),

->    podejrzewające u swojego dziecka Autyzm, zespół Aspergera, ADHD,

->    zauważające u swoich nieletnich dzieci trudności z koncentracją uwagi,

->    zauważające u swoich nieletnich dzieci trudności związane z kontaktem słownym            lub wzrokowym,

->    mające podejrzenia w zakresie zaburzeń zachowania u swojego dziecka,

->    zauważające, że ich dziecko ma skłonność do agresji lub autoagresji,

->    uważające, że rozwój ich dziecka odbiega od poziomu jego rówieśników,

->    cierpiące z powodu depresji, lęku,

->    borykające się z uzależnieniem lub współuzależnieniem,

->    znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczające długotrwałego stresu,

->    mające kłopoty w życiu rodzinnym bądź zawodowym.


W 2017r była relizatorką m.in. takiego programu jak niżej wskazany:

porady 60+

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter
Aktualności Nasi specjaliści Nasi partnerzy